Somatic Experiencing®


Somatic Experiencing® (SE) is een psychosomatische methode om trauma te helen. Trauma wordt veroorzaakt door ervaringen in het leven die te overweldigend waren, te snel gingen of te groot waren om te kunnen verwerken. Ook jaren later kun je nog last van hebben van een traumatische gebeurtenis.
Trauma kan zich uiten in overmatige alertheid, paniek, prikkelbaarheid, onrust, slapeloosheid. Ook depressie, vermoeidheid en dissociatie (weinig voelen) kunnen signalen zijn van trauma.

De grondlegger van de SE is Dr. Peter Levine. Hij keek naar het gedrag van wilde dieren. Zij worden als prooi met de dood bedreigd en raken toch niet getraumatiseerd. Levine ontdekte dat dieren weten hoe zij de opgeslagen energie kunnen afvoeren via trillen. Bij mensen zit hun brein vaak in de weg. Als het onmogelijk is om te vluchten of vechten, volgt bevriezing. De stress blijft aanwezig in het lichaam.

SE richt zich op het alsnog afronden van bevroren reacties. Het is niet nodig trauma te herbeleven.
Voor het helen van trauma zijn hulpbronnen om naar terug te gaan onmisbaar: Een fijne herinnering, een favoriete plek, denken aan een dierbaar iemand of dier, het gevoel van kracht of warmte.
Vanuit je volwassen bewustzijn, in het hier en nu maak je, in zo klein mogelijke stapjes, contact met een gevoel of herinnering. We volgen gedoseerd de oude sensaties, die kunnen voelen alsof ze van nu zijn. Via kou en trilling en de impuls tot bewegen kan de stress losgelaten worden.